TopLo Mein

(Soft Noodle)
 • (Pt)        (Qt)
 • 50. Plain Lo Mein
  4.75        7.85
 • 51. Vegetable Lo Mein
  4.75        7.85
 • 52. Roast Pork Lo Mein
  5.15        8.45
 • 53. Beef Lo Mein
  5.45        8.75
 • 54. Chicken Lo Mein
  5.15        8.45
 • 55. Shrimp Lo Mein
  5.65        8.95
 • 56. Lobster Lo Mein
  5.95        10.65
 • 57. House Special Lo Mein
  5.65        9.00